Skip to content

Eerste consult

Anamnese, chiropractisch, neurologisch en orthopedisch onderzoek.

Eerste consult

Anamnese, chiropractisch, neurologisch en orthopedisch onderzoek.

Gedurende het eerste consult neemt de chiropractor uw medische voorgeschiedenis met u door. Hierom vragen wij u om vooraf een intakeformulier zo volledig mogelijk in te vullen, waardoor uw relevante medische geschiedenis helder wordt. 

Graag willen we weten hoe en wanneer de klacht is ontstaan, de aard van uw klacht en welke beperkingen u hierdoor ondervindt etc.

 

Deze informatie is vanuit chiropractisch, medisch perspectief van belang voor een complete beeldvorming van uw situatie en van invloed op uw toekomstige herstel.

 

Tijdens het intakegesprek krijgt u volop de gelegenheid om uw vragen te stellen en naar behoefte het intakeformulier toe te lichten. Vervolgens zal er een uitvoerig chiropractisch, neurologisch en orthopedisch onderzoek uitgevoerd worden.

 

Afhankelijk van uw lichamelijke gesteldheid en uw klacht, kan het zijn dat u al tijdens het eerste bezoek behandeld wordt. Dit is echter niet een gebruikelijke procedure.  In de regel zal tijdens het tweede consult de chiropractor zijn bevindingen met u bespreken en het behandelplan met u doornemen.